APLICATIE DE SMART METERING CONSUMURI UTILITATI

APLICATIE DE SMART METERING CONSUMURI UTILITATI

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.


PROIECT: “ Aplicatie de Smart Metering consumuri utilitati”
COD MY SMIS 2014+:117803
BENEFICIAR: COMELF SA
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Obiectivul general al proiectului este implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor de utilitati si productie realizate la consumatorul industrial COMELF SA – unitatea de productie de la punctul de lucru Bistrita, identificarea si implementarea de masuri de eficienta energetica în vederea înregistrarii de economii în consumul de energie si evitarea emsiilor de gaze cu efect de sera la nivelul societatii.
Obiectivele specifice ale proiectului
  • Capacitate întarita a firmei COMELF SA în ceea ce priveste identificarea si implementarea unor masuri adecvate de eficienta energetica
  • Contorizarea avansata a consumului energetic (energie electrica, gaz metan, oxigen, corgon, aer comprimat), identificarea pierderilor de energie si a potentialului de economisire prin implementarea unui sistem integrat de management energetic (hardware si software), compus din 3 nivele ierarhice (instrumentatie de câmp, RTU si statie Master)
  • Promovarea unui instrument de masura online a efectelor pozitive asupra mediului si un potential efect de încurajare pentru alti actori economici din industrie
 
VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 1.072.188,43 lei
VALOAREA NERAMBURSABILA A PROIECTULUI: 900.998,68  lei din care 765.848,88 lei cofinantare din  fonduri  FEDR si 135.149,80 lei  finantare din fonduri de la bugetul national).
DATA INCEPERII PROIECTULUI: 03.05.2018
DATA FINALIZARII PROIECTULUI: 31.10.2019
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 37 luni respectiv intre data de 01.10.2016 si data de 31.10.2019
  1. ANUNT PRESA INCEPUT PROIECT 
  2. ANUNT FINALIZARE PROIECT 
Rezultate asteptate:
1. Implementare sistem de contorizare consumuri de utilitati
2. Diminuarea anuala a consumului de energie electrica si gaz metan cu 3,34 % ca urmare a implementarii sistemului de contorizare consumuri de utilitati
3. Efectele pozitive ale implementarii sistemului de masurare online duc la diminuarea emisiilor de CO2 cu 208,75 tone/an 

Pentru informatii detaliate despre celelate programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Nume persoana contact: Bucur Ionela
Functie: Manager de proiect / Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
Tel. 0756090852 Fax: 0263238092,  E-mail: bucur.ionela@comelf.ro

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României