Aplicatie de Smart Metering consumuri utilitati - Finalizare

Aplicatie de Smart Metering consumuri utilitati

comunicat de presa

Data: 12.10.2019

APLICATIE DE SMART METERING CONSUMURI UTILITATI

Proiectul Aplicatie de Smart Metering consumuri utilitati”, Cod SMIS 2014+117803, finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (Contract de finantare nr.173/03.05.2018) a fost implementat de catre COMELF SA si a avut o valoare totala de 1,072,188.43 lei din care 900,998.68 lei valoare totala eligibila formata din 765.848,88 lei valoare eligibila nerambursabila din FEDR si 135.149,80 LEI  valoare eligibila nerambursabila din bugetul national. Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 este implementat la nivel national de catre Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de catre Directia Regionala de Infrastructura (DRI) Cluj-Napoca.   

Obiectivul general al proiectului a fost implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor de utilitati si productie realizate la consumatorul industrial COMELF SA – unitatea de productie de la punctul de lucru Bistrita, identificarea si implementarea de masuri de eficienta energetica în vederea înregistrarii de economii în consumul de energie si evitarea emsiilor de gaze cu efect de sera la nivelul societatii.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Capacitate întarita a firmei COMELF SA în ceea ce priveste identificarea si implementarea unor masuri adecvate de eficienta energetica

2. Contorizarea avansata a consumului energetic (energie electrica, gaz metan, oxigen, corgon, aer comprimat), identificarea pierderilor de energie si a potentialului de economisire prin implementarea unui sistem integrat de management energetic (hardware si software), compus din 3 nivele ierarhice (instrumentatie de câmp, RTU si statie Master)

3. Promovarea unui instrument de masura online a efectelor pozitive asupra mediului si un potential efect de încurajare pentru alti actori economici din industrie

Rezultate
1. Implementare sistem de contorizare consumuri de utilitati
2. Diminuarea anuala a consumului de energie electrica si gaz metan cu 3,34 % ca urmare a implementarii sistemului de contorizare consumuri de utilitati
3. Efectele pozitive ale implementarii sistemului de masurare online duc la diminuarea emisiilor de CO2 cu 208,75 tone/an

Localizarea proiectului - Proiectul s-a implementat în Municipiul Bistrita, Str. Industriei, Nr. 4. Jud. Bistrita-Nasaud, pe o durata de  37 luni, respectiv între data de 01.10.2016 si data de 31.10.2019, la care se adauga, daca este cazul si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finantare.
 
 
Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Pentru informatii detaliate despre celelate programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

 

Nume persoana contact: Bucur Ionela
Functie: Manager de proiect / Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
Tel. 0756090852 Fax: 0263238092,  E-mail: bucur.ionela@comelf.ro

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României