APLICATIE DE SMART METERING CONSUMURI UTILITATI

Masuri de eficienta energetica prin schimbarea sistemului de iluminat la COMELF SA

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.
 


PROIECT:Masuri de eficienta energetica prin schimbarea sistemului de iluminat la COMELF SA
COD MY SMIS 2014+:160703
BENEFICIAR: COMELF SA

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice a societatii COMELF SA prin realizarea de masuri de eficienta energetica si de reducere a consumurilor specifice energetice la cladiri precum înlocuire corpuri de iluminat.
Obiectivele proiectului sunt în strânsa legatura cu obiectivul specific aferent ”Programului Operational Infrastructura Mare” (POIM 2014- 2020), axa prioritara 11 - Masuri de îmbunatatire a eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, prioritatea de investitii 11.1 - Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, si anume asigurarea de eficienta energetica la nivelul cladirilor si reducerea consumului de energie.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea eficientei energetice a societatii COMELF SA prin realizarea de masuri de eficienta energetica si de reducere a consumurilor specifice energetice la cladiri, astfel: înlocuire corpuri iluminat cu vapori de mercur sau halogenuri metalice cu corpuri de iluminat cu LED
2. Reducerea consumului de energie electrica ulterior implementarii proiectului cu 65.35% fata de anul de referinta la nivelul conturului energetic delimitat în analiza energetica
3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera ca urmare a implementarii proiectului de investitii cu 65.35% în comparatie cu anul de referinta, la nivelul conturului energetic delimitat în analiza energetica

Rezultate asteptate
1. Masuri de eficientizare a consumului energetic la cladiri realizate, prin înlocuire corpuri iluminat cu vapori de mercur sau halogenuri metalice cu corpuri de iluminat cu LED
2. Consum de energie electrica redus în perioada de implementare a proiectului cu 65.35% fata de situatia initiala (2021) la nivelul conturului energetic delimitat în analiza energetica
3. Rezultat de emisii de gaze cu efect de sera diminuat cu 65.35% fata de anul 2021, ca urmare a implementarii proiectului de investitii, la nivelul conturului energetic delimitat în analiza energetica
 
VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 1.110.499,22 lei
VALOAREA NERAMBURSABILA A PROIECTULUI: 845.016,39 lei reprezinta finantare nerambursabila (718.263,93 fonduri FEDR + 126.752,46 fonduri din bugetul national).
DATA INCEPERII PROIECTULUI: 08.03.2023
DATA FINALIZARII PROIECTULUI: 31.12.2023

ANUNT FINALIZARE PROIECT

Pentru informatii detaliate despre celelate programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro
Nume persoana contact: Bucur Ionela
Functie: Manager de proiect / Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
Tel. 0756090852 Fax: 0263238092,  E-mail: bucur.ionela@comelf.ro

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României