Aplicatie de Smart Metering consumuri utilitati

Aplicatie de Smart Metering consumuri utilitatiAPLICAŢIE DE SMART METERING CONSUMURI UTILITĂŢI

 
Data: 21.05.2018
 
Proiectul “ Aplicatie de Smart Metering consumuri utilitati”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 -2020 (contract de finantare nr.173/03.05.2018) este implementat de către  COMELF SA și are o valoare totală de 1,072,188.43 lei din care 900,998.68  lei reprezintă finanțare nerambursabilă nerambursabilă (765.848,88 lei fonduri FEDR +135.149,80 fonduri din bugetul national).  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Direcţia Regională de Infrastructură (DRI) Cluj-Napoca.    
Obiectivul general al proiectului este implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor de utilităţi şi producţie realizate la consumatorul industrial COMELF SA – unitatea de producţie de la punctul de lucru Bistriţa, identificarea şi implementarea de măsuri de eficienţă energetică în vederea înregistrării de economii în consumul de energie şi evitarea emsiilor de gaze cu efect de seră la nivelul societăţii.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Capacitate întărită a firmei COMELF SA în ceea ce priveşte identificarea şi implementarea unor măsuri adecvate de eficienţă energetică
2. Contorizarea avansată a consumului energetic (energie electrică, gaz metan, oxigen, corgon, aer comprimat), identificarea pierderilor de energie şi a potenţialului de economisire prin implementarea unui sistem integrat de management energetic (hardware si software), compus din 3 nivele ierarhice (instrumentatie de câmp, RTU şi staţie Master)
3. Promovarea unui instrument de măsură online a efectelor pozitive asupra mediului şi un potenţial efect de încurajare pentru alţi actori economici din industrie

Rezultate aşteptate
1. Implementare sistem de contorizare consumuri de utilităţi
2. Diminuarea anuală a consumului de energie electrică şi gaz metan cu 3,34 % ca urmare a implementării sistemului de contorizare consumuri de utilităţi
3. Efectele pozitive ale implementării sistemului de măsurare online duc la diminuarea emisiilor de CO2 cu 208,75 tone/an

Localizarea proiectului - în Municipiul Bistriţa, Str. Industriei, Nr. 4. Jud. Bistriţa-Năsăud, pe o durată de  36 luni, respectiv între data de 01.10.2016 şi data de 30.09.2019, la care se adaugă, dacă este cazul şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare.

 
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020.
Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.roNume persoană contact: Bucur Ionela
Funcţie: Manager de proiect / Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
Tel. 0756090852 Fax: 0263238092,  E-mail: bucur.ionela@comelf.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României