CHESTIONAR DE EVALUARE A SATISFACTIEI CLIENTULUI

FIRMA:
TELEFON / FAX:
EMAIL:


A) Evaluare
Aspecte Evaluate
1. Cum apreciati modul de comunicare cu reprezentantii Comelf:
- in faza de contractare - ofertare
- pe parcursul fabricatiei produsului
2. Cum apreciati timpul de raspuns al Comelf la solicitarile dvs
referitoare la implementarea unor cerinte noi sau modificari
3. Cum apreciati flexibilitatea Comelf la solicitarile dvs referitoare la
implementarea unor cerinte noi sau modificari
4. Cum apreciati performanta tehnologica a Comelf?
5. Cum apreciati nivelul de pregatire a personalului Comelf?
- comercial
- tehnic
- executant
- inspectie
6. Cum apreciati respectarea termenelor de executie si livrare?
7. Cum apreciati calitatea produselor si lucrarilor executate de Comelf?
- Conformitate dimensionala si de forma
- Conformitatea sudurilor
- Calitatea prelucrarilor mecanice
- Identificare, marcare, trasabilitate
- Protectie anticoroziva
- Ambalare
- Respectarea stadiilor pentru inspectii / probe / verificari
- Calitatea lucrarilor de montaj pe santier (daca este cazul)
- Comportarea in exploatare a produsului
- Documentele de calitate furnizate pentru produs / lucrare
8. Cum apreciati modul de raspuns la sesizarile dvs. privitoare la deficientele de calitate (reclamatii)
- Rapiditatea raspunsului
- Modul de rezolvare & eficacitatea masurilor corective

B) SUGESTII / RECOMANDARI / OBSERVATII

C) DATE DE IDENTIFICARE PENTRU PERSOANA CARE A COMPLETAT CHESTIONARUL
Nume: Functia: